Ontevreden of klachten

  1. Home
  2. Klachten

Ontevreden of klachten?

Ontevreden of klachten
Het is noodzakelijk dat je jouw klachten over de reis of over jouw vakantieverblijf direct meldt aan de receptie van de accommodatie en bij onze reisleiding ter plaatse. Onze reisleiding staat voor jou klaar om jouw klacht tijdens de vakantie op te lossen. Wanneer er op bestemming geen reisleiding aanwezig is kun je telefonisch contact opnemen met ons hoofdkantoor in Nederland. Het telefoonnummer staat vermeld op jouw reisbescheiden.

Door deze handelswijze is het meestal mogelijk om direct jouw klacht naar wens op te lossen. Achteraf, na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk om problemen op te lossen.

Customer Care formulier noodzakelijk
Wanneer jouw klacht ter plaatse niet naar wens wordt opgelost is het noodzakelijk om een Customer Care formulier bij onze reisleiding in te vullen. Met dit formulier kun je, binnen 1 maand na thuiskomst, jouw klacht kenbaar maken. Stuur in dat geval jouw klachtenformulier, voorzien van een toelichting en jouw boekingsnummer, per post, mail of fax naar ons toe. Het opsturen van alleen een Customer Care formulier zonder verdere toelichting is niet voldoende om jouw klacht in behandeling te nemen. Na ontvangst van jouw opmerkingen, versturen wij je altijd een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijke reactie op jouw opmerkingen geven wij binnen 1 maand.

Je kunt jouw correspondentie richten aan:
Totally / t.a.v. Afdeling Customer Support
Postbus 1439
3000 BK Rotterdam
+31 (0)10 2802 101
customersupport@husk.nl
www.husk.nl 

Houd er rekening mee dat wanneer klachten op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen Customer Care formulier is ingevuld, in Nederland niet in behandeling worden genomen.

Wanneer jouw klacht betrekking heeft op Totally of op het tot stand komen van de boeking, dan kun je deze uiterlijk binnen 1 maand na het bekend worden van de feiten bij ons indienen.

Na ontvangst van een klacht, voor vertrek, versturen wij geen ontvangstbevestiging. Dit omdat wij binnen 2 weken, of eerder bij kort voor vertrek, jouw klacht willen behandelen.

Voor verdere informatie over reisvoorwaarden en jouw rechten als reiziger verwijzen wij je naar de ANVR voorwaarden.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie 
Thuiswinkel of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.